Blog homoamericanus to efekt pracy studentów I roku Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zamieszczone tu eseje odzwierciedlają zainteresowania naukowe studentów i zostały napisane w celu wzbudzenia głębszej refleksji nad współczesną kondycją społeczeństw zamieszkujących kontynent amerykański. Mamy nadzieję, że lektura zaprezentowanych tekstów okaże się dla Czytelników ciekawa i inspirująca.